Montáž Klimatizácii

Základná montáž split klimatizácie 300€ s DPH:

➜ montáž jednej vonkajšej, vnútornej jednotky
➜ prieraz otvoru cez stenu
➜ inštalácia izolovaných rozvodov chladiaceho média do dĺžky 3m
➜ inštalácia komunikačného káblu do dĺžky 3m
➜ inštalácia prívodného káblu klimatizácie k najbližšej zásuvke alebo k ističu do dĺžky 5m
➜ inštalácia potrubia na odvod kondenzátu samospádom do dĺžky 5m
➜ vákuovanie a kontrola tesnosti chladiaceho okruhu
➜ spustenie a zaškolenie obsluhy

Cena montáže nezahŕňa murárske a maliarske práce. Výsledná cena sa môže meniť s ohľadom na množstvo spotrebovaného materiálu.