Technický popis

Kúrenie 2,1kW pri vonkajšej teplote  -7 °C
Kúrenie 2,6kW pri vonkajšej teplote  +2 °C
Detekcia nízkej hladiny chladiaceho média
Režim LOW Ambient
Núdzový režim
Pohotovostný režim 1W
Vnútorný ventilátor s 12 rýchlosťami
Vonkajší ventilátor s 5 rýchlosťami
Kompatibilný s mono aj multi
Filter s vysokou hustotou
Volitelné pripojenie cez WIFI
Režim TURBO
Pamäť polohy lamely
Nočný režim
Ochrana prietoku studeného vzduchu v  režime vykurovania
Časovač
Tichý režim
Automatický reštart
Filter Cold Catalist
Vertikálne smerovanie vzduchu