Montáž klimatizácie

Základná Montaž split klimatizácie  240€ s DPH

 

  • montáž jednej vonkajšej, vnútornej jednotky
  • prieraz otvoru cez stenu do hrúbky steny 30cm (ďalších 30cm 30€ s DPH)
  • inštalácia izolovaných rozvodov chladiaceho média do dĺžky 3m
  • inštalácia komunikačného káblu do dĺžky 3m
  • inštalácia prívodného káblu klimatizácie k najbližšej zásuvke alebo k ističu do dĺžky 5m
  • inštalácia potrubia na odvod kondenzátu samospádom do dĺžky 5m
  • vákuovanie a kontrola tesnosti chladiaceho okruhu
  • spustenie a zaškolenie obsluhy

Cena montáže nezahŕňa murárske a maliarske práce.  Výsledná cena sa môže meniť s ohľadom na množstvo spotrebovaného materiálu.