Realizácie a servis

Tel.: +421 911 558 881
Email: klimazm@klimazm.sk

Fakturačné údaje

klimazm s.r.o.
Lipová 105
951 93, Topoľčianky
IČO: 50167448
IČ DPH: SK2120205307
Zapísaný v Obchodnom registri SR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 54335/N