Realizácie a servis

tel.: +421 911 558 881

email: klimazm@klimazm.sk

Fakturačné údaje

klimazm s.r.o.

Lipová 105

951 93, Topoľčianky

IČO: 50167448

IČ DPH: SK2120205307

Zapísaný v Obchodnom registri SR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 54335/N